Zawody dla dzieci

Zawody rowerowe dla Dzieci i Młodzieży o godzinie 10.00

Zawody zostaną przeprowadzone o godz. 10.00 na byłym boisku piłkarskim w 5 grupach wiekowych:

Nagrody i dyplomy przewidziano w  5 grupach wiekowych w klasyfikacji dziewcząt i chłopców.

Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne, formularz (do pobrania tutaj), należy przesłać pocztą na adres stowarzyszenia (smd@dziegielow.org.pl) lub oddać w biurze zawodów. (w dniu zawodów należy oddać oryginał formularza przesłanego internetem).

Rejestracja zawodników odbywać się będzie od godziny 8:00 do 9:30 w BIURZE ZAWODÓW. Prosimy o punktualne przybycie.

Każdy uczestnik Cross Bike zobowiązany jest do jazdy w kasku. Udział w zawodach możliwy będzie tylko w obecności rodziców lub opiekunów prawnych, którzy wyrażą pisemną zgodę (stosowne deklaracje dostępne są na stronie internetowej i w biurze zawodów).

Partnerzy