Opłaty

Obowiązują następujące opłaty za udział w CROSS BIKE :

Opłata startowa może zostać dokonana:

Konto bankowe Organizatora:

Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa,
ul.
Lipowa 2,43-445 Dzięgielów,
Bank Spółdzielczy w Cieszynie
Nr 54 8113 0007 2001 0019 3829 0001                                                      

Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć w tytule opłaty nazwę imprezy oraz imię i nazwisko zawodnika(ów), np.:
CROSS BIKE Paweł Sikora

Organizator nie zwraca opłaty startowej.

Partnerzy