Kategorie i nagrody

Klasyfikacja wyścig Family

Klasyfikacja drużyn (osoba niepełnoletnia pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego) oraz osób niepełnoletnich 16-18 lat (rocznik 2001-2003) zostanie przeprowadzona razem bez podziału na płeć uczestników. W przypadku drużyn różnica czasowa przy przekroczeniu linii mety nie może być większa niż 15 sekund.

Klasyfikacja indywidualna: roczniki 2006–2003 – dystans Family na trasie głównej za zgodą i na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego !

Klasyfikacja wyścigu FUN

Podczas CROSS BIKE nagrody rzeczowe i trofea sportowe przyznawane będą za pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji ogólnej z podziałem na kobiety i mężczyźni.

Przeprowadzona zostanie również klasyfikacja dla poszczególnych kategorii wiekowych wśród kobiet i mężczyzn:

Mężczyźni                              

Kobiety

Pierwsze trzy miejsca, w kategoriach wiekowych, zostaną nagrodzone dyplomami i medalami, w miarę możliwości przyznane zostaną również nagrody rzeczowe.

Klasyfikacja wyścigu MEGA

Podczas CROSS BIKE nagrody rzeczowe i trofea sportowe przyznawane będą za pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji ogólnej z podziałem na kobiety i mężczyźni.

Przeprowadzona zostanie również klasyfikacja dla poszczególnych kategorii wiekowych wśród kobiet i mężczyzn:

Mężczyźni                              

Kobiety

Pierwsze trzy miejsca, w kategoriach wiekowych, zostaną nagrodzone dyplomami i medalami, w miarę możliwości przyznane zostaną również nagrody rzeczowe.

Dodatkowy komplet medali w powyższych kategoriach zostanie przyznany dla zawodników będących członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Partnerzy